Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ ở Trường Mầm non trên địa bàn xã Đông Quang năm học 2023-2024