CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI VIỆC “ĐỌC”, “VIẾT”  ĐỂ CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO LỚP 1 TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG QUANG

CHO TRẺ 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI VIỆC “ĐỌC”, “VIẾT” ĐỂ CHUẨN BỊ BƯỚC VÀO LỚP 1 TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG QUANG

Lớp 1 là bước ngoặt quan trọng đối với trẻ mẫu giáo. Để thích ứng với việc học tập và những điều kiện mới tại Trường tiểu học, trẻ mẫu giáo cần chuẩn bị sẵn sàng về mọi phương diện: Thể lực, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm-kỹ năng xã hội, thẩm mỹ và khả năng thích ứng với việc học tập. 
Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 5
Năm 2022 : 8.341